Zarządzenia PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z 2003 roku