Historia Zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Podgórna 9 Jelenia Góra
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Podgórna 9 Jelenia GóraZ dniem 1 lipca 2011 r. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ” został połączony z Zakładem Gospodarki Lokalowej „Południe” w jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej 9. Zakład jest następcą prawnym łączonych zakładów budżetowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmuje swoim działaniem teren Miasta Jelenia Góra. Może on również wykonywać zadania miasta poza terenem Miasta. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. ZGKiM działa na podstawie statutu nadanego odrębną uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Zakład wykonuje zadania własne gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Przedmiotem działalności Zakładu może być wykonywanie innych zleconych zadań własnych gminy w zakresie:

a) dróg, ulic i placów,
b) utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
c) targowisk i hal targowych,
d) zieleni miejskiej i zadrzewień,
e) utrzymywania przystanków komunikacji publicznej,
f) utrzymywania terenów rekreacyjnych,
g) cmentarzy.

Zakładem kieruje dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Strukturę organizacyjną Zakładu określa
Regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

metryczka


Wytworzył: Justyna Baranowska (10 grudnia 2014)
Opublikował: Jan Adminowicz (10 grudnia 2014, 10:17:55)

Ostatnia zmiana: Justyna Baranowska (29 sierpnia 2016, 08:52:36)
Zmieniono: zmiana adresu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2725